Ahi Evran Üniversitesi’nin 4 yıllık stratejik planı hazır

Ahi Evran Üniversitesi’nin 4 yıllık stratejik planı hazır

19.01.2015

AHİ Evran Üniversitesi’nin 2015-2019 Stratejik Plan çalışmaları tamamlanarak, çalışmalar kitapçık haline getirildi. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” başlıklı 9’uncu maddesi ve bu kanuna dayanarak hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesi gereğince kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve […]

AHİ Evran Üniversitesi’nin 2015-2019 Stratejik Plan çalışmaları tamamlanarak, çalışmalar kitapçık haline getirildi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” başlıklı 9’uncu maddesi ve bu kanuna dayanarak hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesi gereğince kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturdukları 4 yıllık stratejik planını hazırlayan Ahi Evran Üniversitesi’nin 2015-2019 Stratejik Plan çalışmalarının, yukarıda belirtilen kanun tarafından çizilmiş çerçeve dahilinde üst yönetim tarafından sahiplenilmesi ve iç genelgenin yayınlanması ile başladığı bildirildi.

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam’ın sunuşu ile başlayan ve 5 bölüm olmak üzere 120 sayfadan oluşan Ahi Evran Üniversitesi’nin 2015-2019 Stratejik Planı’nda Stratejik Planlama Süreci, Durum Analizi, Geleceğe Bakış, Maliyetlendirme, Kaynak İhtiyacı, İzleme ve Değerlendirme ana başlıkları altında kapsamlı açıklamalar yer alıyor.

Ahi Evran Üniversitesi’nin sahip olduğu beşeri, mali ve fiziki kaynakları tespit etmede ve bu kaynakların verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamada üniversite yönetimine ve çalışanlarına bir kılavuz olacak olan 2015-2019 Stratejik Planı kitapçığına Ahi Evran Üniversitesi’nin resmi internet sitesinden ulaşılabilirken, Rektör Saylam, Stratejik Planı kitapçığında yer alan sunuşunda şunları kaydetti:
“Üniversiteler toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde ve kalkınmasında öncü role sahip kurumlardır. Araştırma-geliştirme ve bilgi üretme işlevlerinin yanı sıra eğitim-öğretim, mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandırma yolunda beşeri sermayeye katkıları ile üniversiteler, bulundukları topluma yön vermektedir. Günümüzün hızla değişen ve gelişen bilgi ve teknolojiye dayalı rekabetçi şartları dikkate alındığında toplum açısından üniversitelerin söz konusu işlevleri daha da önem kazanmaktadır. Bu gerçekle hareket eden Üniversitemiz yönetimi, 2015-2019 dönemi stratejik plan çalışmalarını başlatmıştır. Bu çalışmalarla Üniversitemiz dünya üniversitelerinin çağdaşlaşma ve yenileşme çalışmalarına uyum sağlayabilme yanında sahip olduğu mali ve fiziki imkanlarını daha etkin kullanan insan kaynaklarımızla kurumsal ve akademik anlamda rekabet kabiliyetimizin arttırılması amaçlanmaktadır. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası platformlarda daha aktif rol alabilmesi ancak böyle mümkündür. Kuşkusuz, hazırlanan stratejik planın başarıya ulaşmasında, Üniversitemizin tüm akademik ve idari personelinin büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Plan akademik ve idari personel tarafından benimsendikçe ve içselleştirildikçe başarıya ulaşılacaktır. Planın hazırlanması sürecinde farkındalık, şeffaflık ve katılımcılık ilkelerinden hareket edilmesi de bu nedenden kaynaklanmıştır. Hazırlık çalışmaları katılımcı bir anlayış içinde sürdürülmüştür. Akademik ve idari personelimiz bu çalışmalara aktif olarak katılmış, bütün birimlerimizin görüşleri alınarak sağlıklı ve doğru bir planlama için yoğun çaba harcanmıştır.
“Yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan üniversitemiz stratejik planı, kurumumuzun sahip olduğu beşeri, mali ve fiziki kaynakları tespit etmede ve bu kaynakların verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamada üniversite yönetimine ve çalışanlarına bir kılavuz olacaktır. Ayrıca, kaynakların etkin kullanımının yanı sıra, üniversitemizdeki tüm akademik ve idari birimler arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu arttırarak kurumumuzun akademik gelişiminde de önemli bir rol oynayacaktır. Üniversitemiz çalışanlarının, stratejik planın uygulanması aşamasında da etkin ve önemli görevler üstleneceklerine olan inancım tamdır. Bu yolda, Ahi Evran Üniversitesi her geçen yıl güçlenerek gelişecek ve Türkiye’nin aydınlık yarınlara ulaşma mücadelesinde yer almaya devam edecektir. Planın hazırlanması sürecinde emeklerini esirgemeyen, katkıları ile önemli görevler üstlenen Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurul, Komisyon ve Çalışma Grubu üyeleri ile bu süreçte görev alan alt çalışma gruplarına, idari ve akademik personele teşekkür ederim.”YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .