ABD ve AB ülkelerinin yaptığı soykırımlar

ABD ve AB ülkelerinin yaptığı soykırımlar

15.04.2015

“Kırşehir Çiğdem” Gazetesi olarak öncelikle yöresel haberleri ve yazıları yazmamız, Kırşehir’in kültürü, tarihi, yatırımları, siyaseti, gelişmeleri ve sorunlarını Kırşehir halkına duyurmak görevimizdir. Ancak mahalli gazete olmamız ulusal olayları, gündemdeki olayları yazarak Kırşehirli vatandaşlarımızı bilgilendirmekte görevimizdir düşüncesiyle hareket ederek ABD ve AB’ devletlerinin yaptığı soykırımları yazarak Kırşehirli vatandaşlarımızı bilgilendirmek istiyorum. Her sene olduğu gibi 24 Nisan […]

“Kırşehir Çiğdem” Gazetesi olarak öncelikle yöresel haberleri ve yazıları yazmamız, Kırşehir’in kültürü, tarihi, yatırımları, siyaseti, gelişmeleri ve sorunlarını Kırşehir halkına duyurmak görevimizdir.

Ancak mahalli gazete olmamız ulusal olayları, gündemdeki olayları yazarak Kırşehirli vatandaşlarımızı bilgilendirmekte görevimizdir düşüncesiyle hareket ederek ABD ve AB’ devletlerinin yaptığı soykırımları yazarak Kırşehirli vatandaşlarımızı bilgilendirmek istiyorum.
Her sene olduğu gibi 24 Nisan yaklaştığı zaman Ermenistan başta olmak üzere diğer haçlı devletleri 24 Nisan 1915’ te Türkiye’nin Ermenilere soykırım yaptığını söylerler. Bu sene modaya Hıristiyan dünyasının buhranı lideri Papa Francis’de uyarak 1915 yılında Türkiye’nin Ermenilere soykırım yaptığını söyledi.
Papa Francis bu sözü söylerken mutlaka Ermeni diasporası tarafından bir şeylerle ödüllendirilmiştir. Örneğin Ermeni diasporası Vatikan Bankası IOR’a 25 milyar dolar aktararak Papa Francis’i satın almış olabilir. Çünkü 8-10 milyon arasında bir nüfusa sahip olduğu halde Ermenistan’ın diasporası maddi açıdan güçlü olduğundan gerek Amerika’da, gerek Vatikan’da, gerekse diğer haçlı devletleri üzerinde etkili olmaktadırlar.
Dünya coğrafyasında özellikle Anadolu’da güçlü bir Müslüman Türk Devletini içine sindiremeyen, bizi birbirimize düşüren Hıristiyan devletleri Türkiye’yi güçsüz bırakmak, sömürge haline getirmek için Türkiye üzerinde oyun üstüne oyun oynamaktadırlar. Tabi satılık bazı uşaklarda bunlara hizmet etmektedirler.
İşte kendilerini medeniyetin beşiği ilan eden, insan haklarından, özgürlüklerden dem vuran, Türkiye’yi Ermenilere soykırım yapmakla itham eden, Mehmet Akif Ersoy’un deyimi ile tek dişi kalmış canavarların, haçlı devletlerin dünya coğrafyasında yaptıkları soykırımlar:
Rumlar’ın Kıbrıs Türkleri’ne yönelik katliamları 1912 yılında başladı. Kıbrıs’ın 35 ayrı noktasında Türklere ait iş yerleri, camiler ve evler yakıldı, insanlar öldürüldü. 1952 yılında EOKA adlı terör örgütü kuruldu. EOKA sistematik bir biçimde başlattığı saldırılarda 100 Türk’ü öldürdü ve 30 Türk köyünü yaktı. 1963 yılında EOKA’cılar yeni bir “etnik temizleme” planını devreye soktular, bu saldırılarda da 500 Türk öldürüldü, 130 Türk köyü yakıldı, 25 bin Türk evlerini terk etmek zorunda kaldı. Katliamların başladığı 1912 yılından, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yapıldığı 1974 yılına kadar 1000’i aşkın Türk, Rumlar tarafından öldürüldü.
Soykırım iddialarını 1996 yılında tanıyan Yunanistan da soykırım konusunda sabıkalı… Osmanlı’nın dağılma sürecinde Balkanlar’da yaşanan katliamlarda çok sayıda Müslüman Türk hayatını kaybetti. 1829’da Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla Mora’ daki Türkler göçe zorlandı, 20 bin Türk katledildi.
1923 yılında Lozan’da imzalanan Türk ve Yunan azınlıkların karşılıklı mübadelesine ilişkin anlaşmanın ardından Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türkler üzerinde sistemli olarak “etnik ve kültürel soykırım” başlattı. Bölgenin büyük bir bölümü askeri bölge haline getirilip sıkıyönetim ilan edildi. Köyler arasında geliş gidişler izne bağlandı, Türk azınlığın pasaportlarına el konuldu. Türklerin hukuki, siyasi, kültürel ve dini haklarının kısıtlanması ibadetlerine izin verilmemesi gibi yoğun baskılar sonucu 400 bin Türk bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.
Belçika Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Ruanda’nın yönetimi Belçikalılar’a verildi.
Belçika’nın sömürgesi altındaki Ruanda ve Kongo’da 10 milyondan fazla insan soykırıma uğradı.
Soykırım iddialarını destekleyen ülkeler listesindeki İtalya’nın, Libya’da 1911’den 1940’lı yıllara kadar uyguladığı imha operasyonları ve çölün ortasına kurduğu toplama kamplarında yüz binlerce Afrikalı Müslüman hayatını kaybetti.
İtalya diktatörü Mussolini, Etopya’da ve Yugoslavya’da 300 bin insanı katletti.
Sözde Ermeni soykırımının inkarını suç sayan yasayı parlamentosunda kabul eden Fransa da 20. yüzyılı kana boyayan soykırımların mimarları arasında yer alıyor. Fransa, 1830 yılında Cezayir’i işgal etti. 132 yıl boyunca Cezayir’i işgal altında tutan Fransa, 1954-1962 yılları arasında 1.5 milyon Cezayirli’yi katletti.
Fransa, 1.Dünya Savaşı’nda da 900 bin Afrikalı’nın ölümüne sebep oldu.
Almanya 20.yüzyılın en vahşi katliamlarından birine imza attı. Almanlar 1933-45 yılları arasında Büyük Alman İmparatorluğu’nu kurmak ve mükemmel Alman ırkını yaratmak hedefiyle diğer milletlerden ve etnik gruplardan yirmi bir milyon insanı topluca kurşuna dizerek, toplama kamplarında, fırınlarda yakarak, gaz odalarında zehirleyerek soykırıma uğrattılar.
Alman yönetimi öncelikle kendilerinden olmadığına inandığı bütün ırkları tespit edip harflerle sınıflandırdı. Bu kampanya uyarınca Çingenelerin yüzde 94’ü kısırlaştırıldı. İkinci hedef grup olarak Yahudiler seçildi. Gerek Almanya gerekse de Almanların işgal ettiği diğer ülkelerde yaşayan 2 milyon Yahudi sistematik bir biçimde vurularak, asılarak, yakılarak ve zehirlenerek öldürüldü.
Almanlar 1891 yılında hammadde ve işgücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Namibya’ya sömürge kurmak amacıyla çıktılar. Bölgedeki çok zengin altın ve zümrüt madenlerini ele geçirmenin yolunun yerel Herero ve Nama halklarını yok etmek olduğuna karar veren Almanlar harekete geçti. Bu emir üzerine adanın yerlileri Herero ve Namalar üzerine taaruz eden Alman askerleri yaşlı, kadın, çocuk dinlemeden 117 bin insanı katlettiler. Katliamdan kurtulanlar işkenceyle öldürüldü. Yaklaşık 132 bin yerliden geriye 15 bini sağ kalabildi.
AB ülkelerinden Danimarka, 1945 yılında 250 bin Alman mülteciyi ölüme terketti. Sovyet Ordusu’nun Alman topraklarına doğru ilerlemesinden kaçan 250 bin Alman mülteci Danimarka’ya sığındı. Üçte birini 15 yaşından küçük çocukların oluşturduğu Almanlar tel örgülerle çevrili toplama kamplarına alındılar. Binlerce çocuk ve yetişkin tifüs, bağırsak iltihabı ve ishal sonucu yaşamını kaybetti.
İspanya diktatörü Francisco Franco, ülkesinde 30 bin muhalifini öldürttü. İspanyollar Amerikalılarla birlikte milyonlarca Kızılderili’yi katletti.
İngiltere, 1788-1938 tarihleri arasında sömürgeleştirmek amacıyla gittiği Avustralya’da yerleşik yerli halk Aborjinleri sistematik olarak yok etti. İngilizler’in aralarına salgın hastalık yaydığı, bununla da yetinmeyip yemeklerine zehir katarak yok etmeye çalıştığı 750 bin Avustralya yerlisinden geriye sadece 31 bin kişi sağ kalabildi.
Lenin, 1917-1920 yılları arasında 30 bin muhalifini infaz ettirdi.
1944 yılında Rusya, Çeçen, İnguş, Karaçay-Malkarlar ile Kırım Türklerini trenlere bindirerek Sibirya ve Kazakistan’a sürgün etti. Bu sürgünde 500 bini aşkın Müslüman Türk yollarda öldü.
Komünist rejim döneminde Türk soyundan gelen Kazak, Karatay, Çeçen, Noyan, Azeri, Türkmen ve Kırgız boylarından milyonlarca Türk ve Müslüman katledildi. Rusya Devlet Başkan Leonid Brejnev, 1979’da Afganistan’I işgal ederek, direnen 1,5 milyon Afganlı’nın ölmesine neden oldu.
Rusya Federasyonu’nun Çeçenistan’a yaptığı saldırılarda da 200 binin üzerinde sivil katledildi.
Çeşitli eyaletlerinde Türklerin Ermenileri katlettiğine dair kararlar alan Amerika’nın silicili de bir hayli kabarık. Amerika, soykırımlara Kızılderilileri katletmekle başladı.
Amerikalılar ve İngilizler Almanların savaşı kaybetmelerinin ardından, Dresden kentine sığınan Alman göçmenlerin üzerine 3 gün süreyle havadan bomba yağdırdılar. Savunmasız insanların sığındığı Dresden kentine uygulanan bombardıman sırasında 3 bin 900 ton tahrip gücü yüksek bomba ve 200 bin napalm bombası atıldı. Bu yok etme harekatında çoğunluğu çocuk ve kadınların oluşturduğu 200 bin kişi öldü.
Amerika’nın Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombaları sonucu 135 bin kişi öldü.
ABD’nin Vietnam’ı işgali ise 70 bin kişinin ölümüyle sonuçlandı. ABD son olarak Felluce’de 1500 sivili öldürdü. Ayrıca ABD’ siyah vatandaşlarına günümüzde dahi katliam yaparak, tabancayla, işkenceyle öldürmektedirler.
Bulgaristan 1980’li yıllarda binlerce Müslüman Türk’e soykırım uygulamış, yüzbinlerce Müslüman Türk’ü Türkiye’ye göçe zorlamıştır.
Çini Doğu Türkistan’da Müslüman Türklere karşı uyguladığı soykırım halen devam etmektedir.
Dün Bosna’da, Afganistan’da, bugün Irak’ta; Suriye’de, Filistin’de, Mısır’da, Libya’da bütün insanlığın gözleri önünde post modern bir soykırım cereyan etmektedir. Amerika milyonlarca Iraklı’yı, Suriye’liyi, İsrail yüz binlerce Filistinliyi öldürürken neden kimsenin sesi çıkmıyor. Çünkü ölenler Müslüman ve Türk olunca sesleri çıkmaz bıyık altından gülerek zevkten dört köşe olurlar. Ama ölenler kendilerinden olunca gürültüyü koparırlar, savaş nedeni sayarlar.
Soykırım Avrupa’nın icadıdır. Haçlı devletlerin icadıdır, ABD’nin icadıdır. Avrupa’nın ağababaları İngiltere, Fransa Almanya ve diğer haçlı devletleri hangi yüzle Türkiye’yi soykırımcı ilan ediyorlar? Batılı ülkelerin yaptığı soykırımlar yüzünden 20. yüzyıl tarihe en kanlı yüzyıl olarak geçti. Hiçbir kanıta dayanmadan Türkiye’yi 1915 te Ermeniler’e soykırım yapmakla Papa Francis ve haçlı zihniyetin diğer ülkeleri önce aynaya baksınlar. Aynaya baktıklarında kanlı ellerini, katil yüzlerini göreceklerdir.YORUMLAR

Toplam 1 yorum bulunmaktadır.

Melih Hoca

Osman evladın yazılarını okuyor, takip ediyor ve seviniyorum. Bu yazmış olduğun ABD VE AB ÜLKELERİNİN SOYKIRIMLARI yazından dolayı tarih öğretmenin olarak guru duydum. Ayrıca KAYA ŞEYHİ ve SÜLEYMAN TÜRKMANİ TÜRBESİ yazılarınıda keyifle okudum. Biliyor musun aklıma lise öğrenci olduğun zaman bana hocam gelin biraz dolaşalım diyerek beni KAYA ŞEYHİ, SÜLEYMAN TÜRKMANİ VE AHMEDİ GÜLŞEHRİ TÜRBESİNE götürdüğün gün geldi. O zamanlar meraklıydın tarihe türbelere. Selamlarımı iletiyor, saygılar sunuyorum.

17.04.2015, 12:53

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .