8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası yapıldı

8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası yapıldı

09.04.2015

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu da, şurada bir konuşma yaptı…

3 copy

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bakanların da katıldığı 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, 8 Nisan Çarşamba günü, Ankara TOBB Binası’nda gerçekleştirildi.

8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’na Kırşehir’den Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Eşref Aşık, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Süleyman Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Yavuz, Kaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Avşar, Mucur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Çağlayan ve TOBB İl Akademik Danışmanı Kartal Demirgüneş katıldı.
81 ilin ticaret ve sanayi alanındaki sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda Kırşehir delegasyonu adına, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir’in ticaret ve sanayi alanındaki üç sorunu ve bu sorunların çözümü noktasında ne yapılması gerektiği ile ilgili bir konuşma yaptı.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ilimiz Kırşehir’in üç temel sorununa değindiği konuşmasında, şunları söyledi:

1 copy
“İlimiz ile ilgili üzerinde duracağım üç temel sorundan ilk ikisi tarım, üçüncüsü ise ulaşım ve lojistik ile ilgilidir. Tarıma ilişkin birinci ve öncelikli sorunumuz; ilimizin, tarımsal üretim noktasında ilimiz ile benzerlikler gösteren Aksaray, Nevşehir ve Yozgat gibi çevre illerin dahil edilip, Kırşehir’in dahil edilmediği IPARD Kırsal Kalkınma Hibe Destekleri Programı kapsamına alınmasıdır. Sorunun çözümü; IPARD desteklerine ilişkin iller bazındaki değerlendirme ve seçim ölçütlerinin yeniden gözden geçirilmesinden ve aynı bölgede olup IPARD kapsamına alınmayan illerin bu çerçevede yeniden değerlendirilmesinden geçmektedir. Bugünün verilerini dikkate aldığımızda, IPARD kapsamına dahil edilmeyen ilimiz; IPARD kapsamında kırsal kalkınma hibe desteği alan komşu iller Aksaray, Nevşehir ve Yozgat’a kıyasla, bu desteklere çok daha fazla gereksinim duymaktadır.
“Kırşehir ilimizin ikinci sorunu; sulu tarım alanlarının arttırılması ve ilimize önemli miktarda katma değer yaratma konusunda Yamula Barajı Projesi -Kalaba-Seyfe Pompaj Sulamasının- ivedilikle faaliyete geçirilmesidir. Bu projenin tam anlamıyla hayata geçirilmesiyle birlikte ilimizde başta Mucur ve Boztepe ilçeleri olmak üzere Malya Devlet Üretme Çiftliği ve çevresindeki bölgeler sulu tarıma açılabilecektir. Ayrıca ilimizde büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği noktasında önemli bir potansiyele sahiptir. Bu sektöre ilişkin olarak daha kapsamlı yatırım teşviklerinin sağlanması yönünde çalışma yapılmalıdır.
“Burada belirteceğim son sorunumuz ise ulaşım ve lojistik ile ilişkilidir. Kırşehir’in, yıllarca söz verilip de yapılmayan herhangi bir demiryolu ulaşım ağının olmaması sebebiyle, özellikle taşımacılık ve bununla ilişkili hammadde girdilerinin yüksekliği, ilimizde gerek yerel, gerekse de il dışına satış yapan firmaları sıkıntıya sokmaktadır. Ayrıca, yıllarca vaat edilen, ihalesi tamamlanan ancak inşa aşamasına geçirilmeyen çevre yolunun yapılmayışı Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’ni olumsuz yönde etkilemektedir.
“Bu sorunun çözümü noktasında; ilimize Organize Sanayi Bölgesi’nin de içinden geçecek şekilde demiryolu bağlantısının kurulmasını talep etmekteyiz. Buna ilişkin bir diğer talebimiz ise, bölgesel teşvikte 4. Bölgede olan komşu illerimiz gibi, ilimizin de 5. Bölgeye alınarak, 5 . Bölgenin teşviklerinden yararlandırılmasına imkan sağlanmasıdır. Ayrıca, ilimizdeki Mucur ve Kaman Organize Sanayi Bölgeleri’nin atıl durumda bulunması Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Mucur ve Kaman Organize Sanayi Bölgeleri’nin Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’nden bağımsız olarak ele alınmasının, Organize Sanayi Bölgelerinin daha hızlı büyümesine katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.”YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .