59 YIL ÖNCE KIRŞEHİR

59 YIL ÖNCE KIRŞEHİR

25.04.2015

ZAMAN TÜNELİ 59 YIL ÖNCE KIRŞEHİR Hazırlayan: Dursun YASTIMAN Kaynak: KIRŞEHİR SESİ Gazetesi ——————-000———————– KIRŞEHİR’İN VİLÂYET HALİNE GETİRİLMESİ HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE…  Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve iki arkadaşının Kırşehir kazasında “Kırşehir” adıyla yeniden bir vilâyet kurulmasına dair kanun teklifi Dahiliye Encümeni’nin gündemine alınarak 1 Şubat 1956 tarihinde müzakeresine başlanmış bulunmaktadır. Kanun teklifinin […]

ZAMAN TÜNELİ

59 YIL ÖNCE KIRŞEHİR

Hazırlayan: Dursun YASTIMAN

Kaynak: KIRŞEHİR SESİ Gazetesi

——————-000———————–

KIRŞEHİR’İN VİLÂYET HALİNE GETİRİLMESİ HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE…

 Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve iki arkadaşının Kırşehir kazasında “Kırşehir” adıyla yeniden bir vilâyet kurulmasına dair kanun teklifi Dahiliye Encümeni’nin gündemine alınarak 1 Şubat 1956 tarihinde müzakeresine başlanmış bulunmaktadır. Kanun teklifinin Dahiliye Encümeni gündemine alınması haberi şehrimizde büyük bir heyecan uyandırmıştır. Kırşehir ve civarı kazalar halkı teklifin bir an önce kanuniyet kesbederek Kırşehrimizin tekrar vilâyet haline getirilmesini heyecan ve sabırsızlıkla beklemektedirler. Gazetemiz ilk sayısından itibaren bu haklı dâvasını müdafaa etmiş ve müteaddit yazılarımızda Kırşehir’in kaza haline getirilerek Nevşehir’e bağlanmasındaki açık hatayı ve halkın bu yüzden uğradığı müşkilât ve zararı tebarüz ettirdiğimiz okuyucularımızın malûmudur. Muhterem mebuslarımızdan sayın Selâhattin Toker ve arkadaşlarının bu husustaki tekliflerini destekleyerek teklifin bir an önce kanuniyet kesbetmesini ve Âşık Paşa, Ahi Evran gibi büyük mütefekkirler yetiştirmiş ve Millî Mücadelede birçok vilâyet halkı Kurtuluş Savaşına karşı cephe alarak yer yer isyan ederlerken evlâtları iç ve dış düşmanlara karşı Atatürk’ün emrinde severek kanlarını akıtmış olan Kırşehirimizin tarihî hüviyetine lâyık bir vilâyet haline getirilmesini beklemekteyiz. (4 Şubat 1956)

Rasim Başgöz şehrimizden ayrıldı

Teftiş maksadıyla şehrimize gelen Maarif Vekâleti müfettişlerinden sayın hemşehrimiz Rasim Başgöz teftişlerini bitirerek Ankara’ya dönmüştür. (4 Şubat 1956)

Şehrimizde çay bulunmuyor

Bir aydan beri bayilerde çay bulunmadığından halk çay temininde müşkilât çekmekte ve ihtiyacını civar vilâyetlerden temin etmektedir. Civar vilâyet ve kazalarda bol bol ve serbest satıldığı halde Kırşehir’de bulunmaması sebebi ilgililerce izah edilememektedir. Bayilere verilen çay herhangi bir sebeple karaborsaya intikal ettiriliyorsa Tekel Müdürlüğü’nün gerekli tedbiri almasını ve piyasaya bol miktarda çay vererek buhranı bir an önce önlemesini dileriz. (4 Şubat 1956)

Kozaklı Kaymakamı vazifeye başladı

Kozaklı kazası kaymakamlığına tâyin olunan şehrimiz kaymakam refiki genç ve kıymetli idarecilerimizden Kemal Paloğlu Kozaklı’ya giderek yeni vazifesine başlamıştır. Sayın Kemal Paloğlu’na vazifesinde başarılar dileriz. (4 Şubat 1956)

Cevat Hakkı Tarım şehrimizde

Tarihçi ve muharrir hemşehrimiz Cevat Hakkı Tarım Ankara’dan şehrimize gelmiştir. Sayın hemşehrimize hoş geldiniz deriz. (4 Şubat 1956)YORUMLAR

Toplam 1 yorum bulunmaktadır.

Rukiye BALDEDE

Elinize emeğinize sağlık. Kırşehir in merak edilen yüzünü gün yüzüne çıkarmak güzel bir uğraş. Resim çok güzel bence Kırşehir 59 yıl önce daha güzelmiş..

27.04.2015, 11:32

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .