59 YIL ÖNCE KIRŞEHİR

59 YIL ÖNCE KIRŞEHİR

07.05.2015

ZAMAN TÜNELİ 59 YIL ÖNCE KIRŞEHİR Hazırlayan: Dursun YASTIMAN Kaynak: KIRŞEHİR SESİ Gazetesi ____________000_________   DAHİLİYE VEKİLİ DAHİLİYE ENCÜMENİ’NDE KIRŞEHİR’İN VİLÂYET HALİNE GETİRİLMESİ HAKKINDAKİ KANUN LÂYİHASININ YAKINDA MECLİS’E GETİRİLECEĞİNİ SÖYLEDİ Kırşehir’in tekrar vilâyet haline getirilmesi hakkında Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve arkadaşları tarafından yapılan kanun teklifi 1 Şubat 1956 Çarşamba günü Dahiliye Encümeni’nde müzakere edilmiştir. […]

ZAMAN TÜNELİ

59 YIL ÖNCE KIRŞEHİR

Hazırlayan: Dursun YASTIMAN

Kaynak: KIRŞEHİR SESİ Gazetesi

____________000_________

 

DAHİLİYE VEKİLİ DAHİLİYE ENCÜMENİ’NDE

KIRŞEHİR’İN VİLÂYET HALİNE GETİRİLMESİ

HAKKINDAKİ KANUN LÂYİHASININ YAKINDA

MECLİS’E GETİRİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kırşehir’in tekrar vilâyet haline getirilmesi hakkında Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve arkadaşları tarafından yapılan kanun teklifi 1 Şubat 1956 Çarşamba günü Dahiliye Encümeni’nde müzakere edilmiştir.
Bu mevzuda söz alan Demokrat Parti mebuslarından Ahmet Kınık, Yavuz Paşamehmetoğlu, Ömer Lütfi Erzurumluoğlu, Baha Koldaş ve CMP (Cumhuriyetçi Millet Partisi) mebuslarından Tahir Taşer Kırşehir’in tekrar vilâyet haline getirilmesinin zarurî olduğunu ve Büyük Millet Meclisi’nin de temayülünün bu yolda bulunduğunu ifade etmişlerdir. Aynı kanun teklifinin 3 Şubat 1956 Cuma günü yapılan müzakeresinde konuşan milletvekilleri mebus seçimlerinde Kırşehir halkının bir kısmının CMP adaylarına rey verdikleri için vilâyetin kaza haline getirildiği ve siyasî gaye güdüldüğü yolundaki iddiaların ortaya atıldığını ve bu itibarla efkâr-ı umumîyede uyanan yanlış kanaatın bertaraf edilmesi maksadıyla Kırşehir’de yeniden bir vilâyet teşkil edilmesinin yerinde olacağını bildirmişlerdir. Konuşmaları müteakip Dahiliye Vekili Etem Menderes söz alarak Kırşehir kazasının vilâyet haline getirilmesini derpiş eden kanun teklifinin aleyhinde olmadığını tebarüz ettirerek vekâlette kurulan ilmî ve idarî komisyonun Türkiye’nin idarî taksimatını incelemekte olduğunu, alınacak neticeye göre bu hususta bir kanun lâyihası hazırlatılıp en kısa bir zamanda Meclis’e getirileceğini beyan etmiş ve teklif sahibi Selâhattin Toker’in de muvafakatıyla hükûmetin bu mevzuda hazırlayacağı kanun lâyihası gelinceye kadar teklifin bir karara bağlanmaması uygun görülmüştür.
Coğrafî ve iktisadî durumu itibariyle Orta Anadolu’nun merkezî ve en büyük vilâyeetlerinden biri olmak imkânlarına sahip bulunan Kırşehir’in eski kazaları ile birlikte her bakımdan Kırşehir’le irtibatları bulunan Koçhisar ve Keskin kazaları ile Gülşehir’in Kırşehir’e yakın köylerinin de bağlanarak yeniden vilâyet haline getirilmesini temenni ederiz.
Kaymakamımız vazifeye başladı
Develi kaymakamlığından ilimiz kaymakamlığına tâyin olunan sayın Nihat Bor Salı günü vazifelerine başlamışlardır.
Genç ve kıymetli bir idareci olan sayın kaymakamımıza hoş geldiniz der, vazifelerinde başarılar dileriz.
Asliye Ceza Hâkimi Kadri Bilgin’e
Urfa Ağır Ceza Reisliği teklif edildi

Haber aldığımıza göre Adliye Vekâletince şehrimiz Asliye Ceza Hâkimi sayın Kadri Bilgin’e Urfa Ağır Ceza Mahkemesi Reisliği teklif edilmiştir.

Mesut Dolu İstanbul’a tâyin olundu

Artvin Hâkimi sayın hemşehrimiz Mesut Dolu İstanbul Hâkimliği’ne tâyin olunmuştur. Aynı kararname ile Karahallı Hâkimi hemşehrimiz Halil Özmen de Keskin Ağır Ceza Mahkemesi azalığına tâyin edilmiştir.
Kendilerine yeni vazifelerinde başarılar dileriz.

Belediye çöp kamyonu ile et naklediyor

9 Şubat Perşembe günü mezbahada kesilen etlerin Belediye’nin şehrin çöplerini naklettiği açık kamyonla getirilmesi halkı hayrete düşürmüştür. Vatandaşların sıhhatını korumakla vazifeli bulunan Belediye’nin et gibi bir gıda maddesini mikrop yuvası olan açık süprüntü kamyonu ile naklettirmesi Belediye hizmetlerinin ne şekilde yürütüüldüğüne açık bir misaldir. İlgililerin nazarı dikkatlerini celbederiz.

Kırşehir Hidroelektrik Değirmencilik Limited Şirketi’nden

Şirketimizin senelik âdi toplantısı 25 Şubat 1956 Cumartesi günü yapılacağından ortaklarımızın Kırşehir Ticaret Odası’nda saat 10.0’da teşrifleri rica olunur.
Gündem:
1- …
10- Sait Hoca’nın hisse işinin de bir karara bağlanması.
Şirket Müdürü
AKİF BIYIKLI

Neşriyat:
Tarihte Kırşehri-Gülşehri
Cevat Hakkı Tarım hemşehrimizin uzun emeklerle hazırlayıp üçüncü defa bastırdığı bu eser gazete bayii Ali Baytok’un dükkânında satılmaktadır. Memleketimizin geçmişteki varlığını öğrenmek isteyenlere tavsiye ederiz.

Açıklayıcı notlar

* Demokrat Parti iktidarı Anayasa, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar ve Genelkurmay Başkanlığı’nın isimlerini Arapça ve Farsça kökenli isimlere çevirtmiş, bu çerçevede İçişleri Bakanı’nın adını da Dahiliye Vekili yapmıştır.

* 1956 yılında Kırşehir Nevşehir’e bağlı kazadır.

* Kaymakam Nihat Oğuz Bor’un kızkardeşi Özden Bor’la lisede beraber okuduk.

* Mesut Dolu Kırşehir’in tanınmış hocalarından “Tolu Hoca” adıyla anılan Yenice Mahalleli İbrahim Dolu’nun oğludur ve Yargıtay 2’nci Başkanlığından emekli olmuştur. Eski adıyla Cemele, bu günkü adıyla Çayağzı’ndan olan Halil Özmen de Keskin Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi iken Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel Başkanı ve Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı’nın Meclis’teki konuşmasında Adliye’nin manevî şahsiyetine hakaretten Ankara’da tutuklanınca itiraz üzerine bir üst mahkeme olan Keskin Ağır Ceza Mahkemesi’nde oyunu Bölükbaşı’nın tahliyesi yönünde kullanmış, onun bu davranışını unutmayan Kırşehir’li partililer kendisini yıllar sonra yine Bölükbaşı’nın partisinden 1961’de milletvekili, ardından senatör seçmişlerdi. Özmen 1977 yılına kadar parlâmentoda görev yapmıştır.

* İktidardaki Demokrat Parti’yi destekleyen gazete çöp kamyonu ile et nakledilmesini Osman Bölükbaşı’nın genel başkanı bulunduğu Cumhuriyetçi Millet Partisi’nin yönetimindeki kendilerine muhalif Belediye’yi kötülemek için haber konusu yapmıştır. * Kırşehir Hidroelektrik Değirmencilik Limited Şirketi Dinekbağı’nda Kılıçözü çayı üzerinde ilk olarak değirmen kurarak yıllarca un üretmiştir. Yöneticileri arasında Şıh Mehmet Çopur da vardı. Muhasebesini ise Safa Ünal tutardı. İlânda adı geçen Sait Hoca Kale’deki ortaokul ve liseden tarih-coğrafya öğretmenimiz Hilmi Erbaş, 1940’lı yılların sonlarına doğru Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde okurken “komünist” suçlamasıyla fakülteden atılan taşçı Hakkı Erbaş ve minibüsçü Veyis Erbaş’ın babaları Sait Erbaş’tır.

(Bu sayfadaki haber ve ilânlar 11 Şubat 1956 tarihli gazeteden alınmıştır.) DURSUN YASTIMANYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .