2018 Verimlilik Proje Ödülleri süreci başladı

2018 Verimlilik Proje Ödülleri süreci başladı

27.10.2017

KIRŞEHİR Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, her yıl verilen “Verimlilik Proje Ödülleri”nde başvuru sürecinin başladığını bildirdi. Bakanlık tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” veriliyor. “Verimlilik Projesi Ödülleri […]

KIRŞEHİR Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, her yıl verilen “Verimlilik Proje Ödülleri”nde başvuru sürecinin başladığını bildirdi.

Bakanlık tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” veriliyor.

“Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; 2018 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci de başlatıldı.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabilecekler.

Projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olacak.

Başvuruları 9 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olan ödül süreci hakkında ayrıntılı bilgiler Genel Müdürlüğün http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinden alınabilecek.

İşletmelerde verimli çalışmanın önem ve gereğine dikkat çekmenin yanı sıra verimlilik bilincinin ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak bu ödüller ile işletmeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, verimlilik arttırıcı projeleri kamuoyuna duyurmayı ve uygulanmış projelerin sağladığı faydaların daha iyi tanıtılmasının hedeflendiği Verimlilik Proje Ödüllerine tüm işletmelerin ülkemizin verimlilik artışı potansiyelinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak için başvurarak, verimlilik artırıcı projeleri kamuoyuyla paylaşmaya davet edildi.

Ödüle; “İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler, İş süreçlerinin performanslarını arttırmaya yönelik projeler, Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik projeler, İşletmenin karlılığını arttırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler, Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler” başvurabilecek.
Kırşehir’de mikro, küçük, orta büyüklükte ve büyük işletmeler ile kamu kurumları başvuruda bulunabilecek.
ÖDÜL BAŞVURU KOŞULLARI
* Başvurular proje yürütücüsü işletmeler tarafından yapılır.
* Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez.
* Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.
* Bir işletme bir yıl içinde en fazla üç proje ile başvurabilir.
* Başvurular, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan İşletme Başvuru Formu doldurularak elektronik ortamda gönderilmesi suretiyle yapılır.
* Başvuru sırasında herhangi bir ücret alınmaz.

Gönüllü Bağımsız Değerlendirici olarak süreçte yer almak için; kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, özel sektör çalışanları, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri de başvuruda bulunabilecekler.

Başvurusu kabul edilen projeler “Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca ön değerlendirme, yerinde inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere üç aşamada değerlendirilecek. Değerlendirme süreci sonunda ödül almaya hak kazanan projeler Verimlilik Haftası içerisinde düzenlenecek törende açıklanacak.

Ödül almaya hak kazanan işletmelere “Verimlilik Proje Ödülü” plaketi takdim edilecek. Ödül töreninde projelerin sunumu gerçekleştirilecek ve projelere Bakanlığın yayın organlarında ve resmi internet sitesinde yer verilerek, tanıtımı yapılacak.
HABER MERKEZİYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .