2015 Yılı Desteklemeleri Belli Oldu

2015 Yılı Desteklemeleri Belli Oldu

04.05.2015

  2015 Yılı Desteklemeleri Belli Oldu KIRŞEHİR Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, çiftçilere 2015 yılında yapılacak desteklemelere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, ödemelerin belirlendiğini bildirdi. “2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 04.03.2015 tarihli ve 2937 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16.03.2015 […]

 

tarım

2015 Yılı Desteklemeleri Belli Oldu

KIRŞEHİR Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, çiftçilere 2015 yılında yapılacak desteklemelere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, ödemelerin belirlendiğini bildirdi.

“2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 04.03.2015 tarihli ve 2937 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16.03.2015 tarihinde kararlaştırılırken, 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar 8 Nisan 2015 tarih ve 29320 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girdi.

Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaları, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanan 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar çerçevesinde çiftçilere mazot, gübre ve toprak desteğinin yanı sıra yetiştiricilere de destekler verilecek.

 

MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ

2015 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dâhil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca belirlenecek büyüklükte ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunlu olurken, belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmayacak.

2015 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere 2,5 TL/dekar toprak analizi desteği ve peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanlarına 3,3 TL/dekar mazot, 4,75 TL/dekar gübre; hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlarına 4,85 TL/dekar mazot, 6,6 TL/dekar gübre; yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanlarına 7,9 TL/dekar mazot, 8,25 TL/dekar gübre destekleme ödemesi yapılacak.

2015 yılında sözleşmeli yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapan üreticilere fark ödemesi desteğine ilave olarak 15 TL/dekar destekleme ödemesi yapılacak.

FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ

 

29.06.2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin karar ile 30 adet tarım havzasında, 2015 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılacak.

Yapılacak destekleme ödemeleri her bir havza için söz konusu listede belirtilen ürünlerle sınırlı olurken, Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli’nde öngörülen havzalarda, 2015 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinde tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, zeytinyağında tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre, pamukta yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak, destekleme ödemesi yapılacak.

Yağlık ayçiçeği 30, kütlü pamuk (yurt içinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 65, soya fasulyesi 50, kanola 40, dane mısır 4, aspir 45, zeytinyağı 70, buğday 5, arpa, çavdar, yulaf, tritikale 5, kuru fasulye, nohut, mercimek 20, çeltik 10, çay 12 Krş/kg miktarlarda destekleme ödemesi yapılır. Patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon illerinde patates yerine; aspir, kanola, soya fasulyesi ve yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilere aldığı fark ödemesi desteğine % 50 ilave ödeme yapılacak. Desteklemelerden Çiftçi Kayıt Sistemi’nde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanacak. Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamayacak.

Üreticiler, doğrudan Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen fark ödemesi desteklemelerine ilişkin olarak, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı oldukları yer dışında başvuru yapamayacaklar.

Yaş çay üreticilerine yapılacak prim ödemeleri, 02.04.2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından düzenlenen ve kontrolleri yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılacak.

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

Hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy Kütüğü veya Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile sayı şartına bakılmaksızın hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç mandaya sahip olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına belirtilen miktarda ödeme yapılacak.

24.04.1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler ile 29.06.2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu’na göre kurulmuş süt üretici birlikleri tek işletme kabul edilecek.

Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanacak. Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır 225 TL/baş, etçi ırklar anaç sığır 350 TL/baş, anaç manda 400 TL/baş, sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave 70 TL/baş ödeme yapılacak.

E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara, yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara ve Türkvet sistemine kayıtlı malaklara (manda yavrusu) hayvan başına suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı 75 TL/baş, döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave 35 TL/baş, yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağılara ilave 75 TL/baş, malak desteği 150 TL/baş ödeme yapılır. Sürü yöneticisi istihdamı desteği uygulaması kapsamında, 300 küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 2016 yılı bütçesinden 5.000 TL ödenecek.

Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına 22 TL/baş ödeme yapılacak.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürün için kilogram başına, alabalık 0,65 TL/kg, çipura-levrek 0,85 TL/kg, yeni türler 1 TL/kg, midye 0,05 TL/kg ödeme yapılacak. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500.000 kilogram olarak belirlenirken, 250.000 kg/yıla (250.000 kg dâhil) kadar olan kısmına 250.001-500.000 kg/yıl (500.000 kg/yıl dâhil) olan kısmı için ise % 50’si tutarında destekleme ödemesi yapılacak.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına belirtilen miktarda ödeme yapılacak.

Yonca (sulu) 50 TL/dekar/yıl, yonca (kuru) 30 TL/dekar/yıl, korunga 40 TL/dekar/yıl, fek yıllıklar 35 TL/dekar, silajlık tek yıllıklar 50 TL/dekar, silajlık mısır (sulu) 75 TL/dekar, silajlık mısır (kuru) 35 TL/dekar, yapay çayır-mera 100 TL/dekar.

11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen hayvan hastalık tazminatları, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenecek.

Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası’na sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılacak. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Bu desteklemeden yararlanan işletmelere anaç sığır soy kütüğü ilavesi hariç olmak üzere birinci ve dördüncü fıkrada belirtilen ödemeler yapılmayacak. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası’na sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına şap aşısı (büyükbaş) 0,75 TL/baş, şap aşısı (küçükbaş) 0,50 TL/baş, brucellosis (büyükbaş) 1,50 TL/baş, brucellosis (küçükbaş) 0,50 TL/baş miktarda ödeme yapılacak.

Hastalıktan ari işletme desteği 375 TL/baş, onaylı süt çiftliği desteği (ilave) 50 TL/baş, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılacak.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına büyükbaş hayvan koruma 550 TL/baş, küçükbaş hayvan koruma 80 TL/baş, sığır pedigrili koruma 800 TL/baş, arı koruma 40 TL/kovan, halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı elit sürü yavru 70 TL/baş, halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı taban sürü yavru 35 TL/baş, halk elinde manda ıslahı 800 TL/baş, damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği 150 TL/baş, damızlık erkek materyal (koç ve teke) desteği 200 TL/baş miktarlarda ödeme yapılacak.

Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığın 2015 ve 2016 yılı için belirleyeceği dönemler ile uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılacak.

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş, besi süresini tamamlamış erkek sığırların, manda dâhil, mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, sözleşmeli besicilik yapanlara farklı olmak üzere 600 başa kadar tam, 601 baş ve üzeri için ise % 50’si kadar hayvan başına Bakanlıkça belirlenecek miktarda ödeme yapılacak.YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .